polish version english version

Dariusz Pietrzykowski - photographs

Lukrezia Borgia
Lukrezia Borgia - G. Donizetti
Role: Gennaro
Organization: The Grand Theatre in Łódź
Year: 2004
Number of the photo: 8
L'impresario in angustie
L'impresario in angustie - D. Cimarosa
Role: Gelindo
Organization: The Grand Theatre in Łódź
Year: 2005
Number of the photo: 4
Nabucco
Nabucco - G. Verdi
Role: Ismael
Organization: The Grand Theatre in Łódź
Year: 2001
Number of the photo: 4
L'elisir d'amore
L'elisir d'amore - G. Donizetti
Role: Nemorino
Organization: The Grand Theatre in Łódź
Year: 2001
Number of the photo: 4
Falstaff
Falstaff - G. Verdi
Role: Fenton
Organization: The Grand Theatre in Łódź
Year: 2002
Number of the photo: 3
The Magic Flute
The Magic Flute - W. A. Mozart
Role: Tamino
Organization: The National Opera in Warsaw
Year: 2006
Number of the photo: 3
L'elisir d'amore
L'elisir d'amore - G. Donizetti
Role: Nemorino
Organization: The Grand Theatre in Łódź
Year: 2004
Number of the photo: 4
more photos